BLOG

Slovenský strakatý dobytok

Na AHA farme chováme už dlhé desaťročia pôvodný slovenský strakatý dobytok.

Slovenský strakatý dobytok, ako hlavné uznané plemeno chované na Slovensku, tvorí okolo 70% početného stavu dobytka. Výraznejšie sa začal formovať koncom 19. storočia a patrí do skupiny horských plemien dobytka s kombinovanou mäsovo-mliekovou úžitkovosťou.

Jeho chov je rozšírený na južnom, západnom, juhovýchodnom Slovensku aj na časti stredného Slovenska. Pred päťdesiatimi rokmi ho na Slovensku uznali a zaregistrovali ako národné plemeno.

Slovenský strakatý dobytok vznikol krížením pôvodných plemien – sivohnedého karpatského a červeného dobytka s prímesou stepného dobytka, s bernským a simemtálskym plemenom. Zvieratá sú žltostrakatej farby. Hlava, spodná časť hrudníka, brucha a končatín sú spravidla bielej farby, mulec je ružový, rohy a paznechty sú voskovožltej farby.Informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom