INFOLINKA

0917 660 999

info@ahafarma.sk

Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch
Levická 886, 952 01 Vráble
Slovenská republika

IČO: 00198901
IČ DPH: SK2020411173
Obchodný register Okresného súdu v Nitre, oddiel: Dr, vložka č.: 83/N

Erik Solár (CEO, owner) Lucia Blašková (Sales support)
mobil: 0917 660 999 
e-mail: support@ahafarma.sk Jozef Vlkovič (head of AHA farm)
mobil: 0905 458 671
Matej Blaško (Production manager)
mobil: 0905 356 970 
e-mail: matej.blasko@ahafarma.sk Ján Sládek (Sales manager)
mobil: 0908 296 447 
e-mail: sales@ahafarma.sk Miriam Solárová (Marketing manager)
mobil: 0907 715 311
e-mail: miriam.solarova@ahafarma.sk Ľuboš Trubíni (Marketing manager)
mobil: 0911 550 180
e-mail: lubos.trubini@ahafarma.sk


Informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom