Mliečny program (B2B)

Mliečny program AHA farmy má tri podprogramy.

Automaty na verejných priestranstvách

Automaty na verejných priestranstvách sa nachádzajú týchto miestach: Vráble, Nitra, Zlaté Moravce, Levice, Mochovce a Trnava. Ide o koncept verejného výdajného miesta, ku ktorému má prístup široká verejnosť. Väčšinou naše zariadenia osádzame na strategicky najfrekventovanejších miestach v mestách.

Automaty v školských zariadeniach

Najmladším programom je distribúcia našich produktov priamo do škôl, do našich výdajných automatov. Deti – žiaci či študenti tak majú k dispozícii kvalitnú desiatu, navyše tu vznikajú určité návyky na zdravé stravovanie u žiakov v budúcnosti.

Automaty vo firmách a spoločnostiach

Naše farmárske mliečne výrobky distribuujeme prostredníctvom siete automatizovaných chladiacich výdajných kioskov, umiestnených v areáli firiem a spoločností. Zamestnanci spoločností majú skvelý prístup k zdravým produktom počas celej pracovnej doby.


Farmársky automat / Bezproblémový systém

Chladiaci kiosk s automatickými výdajnými boxami – najvyššia možná miera spoľahlivosti distribúcie s garanciou čerstvosti a bezpečnosti potravín.

  • Inovatívne technologické zariadenie pre spoľahlivú a bezpečnú distribúciua predaj čerstvých chladených produktov
  • 60 elektronicky individuálne ovládaných chladených produktových boxov ako garancia čerstvosti a bezpečnosti – každý box je samostatne kontrolovaný pre dobu trvanlivosti ( expiráciu ) v ňom obsiahnutého produktu. Jej prekročením, rovnako tiež však aj zvýšením teploty nad stanovený limit ( porucha chladenia a podobne ), sa výdaj produktu zablokuje.
  • Bezhotovostná prevádzka na zákaznícke ID karty, zabezpečenie PIN kódom.
  • Čas výdaja produktu je v porovnaní so štandardnými vendingovými zariadeniami 3x kratší – výrazné skrátenie čakacích dôb zákazníkov v exponovaných časových úsekoch ( napr. začiatok / koniec pracovných zmien )
  • Spravovanie prístupu a registrácie zamestnancov, ako aj vydávanie ID kariet a PIN kódov zabezpečíme registráciou cez internetový portál prevádzkovaný AHA FARMOU
  • Zamestnávateľ je tak úplne odbremenený od administratívy, nemusí riešiť žiadne záležitosti spojené s vydávaním a registráciou kariet, ani s prevádzkou automatov.
Vysoká kvalita
produktov
Regionálny
pestovateľ
Doprava
priamo domov
Bezpečný nákup
SSL certifikát