BLOG

Viete prečo sa naša farma volá AHA?

Slovo AHA okrem iného vyjadruje v slovenskom jazyku isté dovtípenie či pochopenie: "aha, už tomu rozumiem," alebo tak isto vyjadruje aj určité upozornenie či poukázanie na javy: "aha, tam ide ocko" a pod.

No názov farmy AHA má úplne iný význam. Totiž kedysi dávno poľnohospodárske družstvo sa rozprestieralo v obci Horný Ohaj. Bolo založené v 70. rokoch 20. storočia a prakticky funguje nepretržite až do dnes. A obec Horný Ohaj sa na starých mapách a v listinách označovala pod názvom Aha. Po prvýkrát sa spomína v listine kráľa Bela IV. Išlo o spor medzi Ondrejom z hradu Bana a Ostrihomskou kapitulou, kde v roku 1265 rozhodoval náš kráľ v tomto spore. Doslova sa v listine uvádza: "podľa listín Nitrianskej kapituly, tak aj podľa spisov spomenutého konventu a špitála sv. kráľa v Ostrihome a po návrate k nám uviedli, že všetky zeme na juh od obce Aha (Horný Ohaj), obývané ľuďmi Ostrihomskej kapituly, a to ako role, tak aj lesy, lúky a háje".

A tak farma nesie dodnes názov historickej osady AHA, ktorá sa časom premenovala na Horný Ohaj.