NOVINKY

Ako vytvoriť nové QR kódy pre svoju rodinu / známych

Aplikácia AHA farma má výhodu v tom, že si môžete vytvoriť hneď niekoľko QR kódov pre svojich známych alebo pre svoju rodinu.

Použite pri tom len jeden účet. Jeden prihlasovací mail je priradený vždy k jednému bankovému účtu. Ďalšie QR kódy môžu využiť napríklad rodičia pre svoje deti, ktoré si nakupujú produkty AHA farmy  v školských zariadeniach. Rodič tak má kontrolu nad stavom kreditu svojho dieťaťa, vie presne kedy si jeho dieťa kúpilo produkt z automatu. 


1. prihlásili ste sa do aplikácie a aktivovali ste si svoj QR kód stlačením fajky v modrom krúžku vedľa Vášho PIN.  Tým ste si aktivovali svoj vlastný QR kód.


2. v rámci prehľadnosti si môžete zmeniť názov svojho QR kódu tak, že prepíšte slovo "karta" na modrom obdĺžniku napríklad na názov "Moj osobny"


3. názov QR kódu alebo karty sa vám automaticky prepíše na hlavnej stránke nad samotným QR kódom.


4. stlačením zelenej ikonky "NOVÁ KARTA" môžete pridať ďalších členov svojej rodiny, tak isto si môžete prepísať názvy jednotlivých QR kódov, podľa toho, ktorý ku komu priradíte. Pozor, každý nový QR kód má samostatný PIN kód.

5. Ten QR kód, ktorý má byť aktívny, stlačíte pri ňom fajku v modrom krúžku. Po stlačení sa modrý krúžok automatický prepne na zelený krúžok. Tým je QR kód aktívny a zobrazí sa vám na hlavnej stránke aplikácie. Ak vaše deti mobilné zariadenia nevlastnia, tento QR kód im môžete vytlačiť a budú prostredníctvom neho nakupovať v automate.

6. Pokiaľ vaše deti mobilné zariadenie vlastnia, tak môžete aplikáciu otvoriť napr. v synovom mobile. 

7. stiahnete si aplikáciu do synovho mobilu, prihlásite sa pod svojim mailom a svojim heslom. 

8. V synovom mobile uskutočníte postup podľa bodu 5 na tejto stránke. Následne sa odhlásite zo synovho mobilu. 

9. Hoci ste sa odhlásili zo synovho mobilu, jeho QR kód označený napr. pod názvom "Matusko" mu zostane viditeľný vždy po stlačení ikonky aplikácie AHA farmy v jeho mobile.

← späť na menu